Οικονομία

[Το δοκίμιο αυτό δημοσιεύθηκε στο Essays on Liberty, VIII (Irvington-on-Hudson, NY: Foundation for Economic Education, 1961), σσ. 255-261, και στο The Freeman, Ιούνιος 1961, σσ. 40-44.) Αναδημοσιεύθηκε στο The Logic of Action Two (Edward Elgar, 1997, σσ. 180 184). Ο Rothbard είχε αναπτύξει ένα παρόμοιο επιχείρημα στο "The Politics of Political...

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!